สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มสธ.

ยินดีต้อนรับสู่โลกของสำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ.
เราคือหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการเรียนนอกระบบ (Non-Degree), งานบริการวิชาการแก่สังคม และงานศิลปวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)


ช่องทางติดต่อ
หน่วยงานใต้สังกัด


โครงการ
สัมฤทธิบัตร


บริการฝึกอบรม


STOU Modular


ศิลปวัฒนธรรม